Co to jest słuch fonematyczny?

Słuch fonematyczny pozwala na rozróżnienie poszczególnych, nawet najmniejszych elementów mowy. Prawidłowo wykształcony staje się niezwykle ważnym elementem przy bezproblemowym opanowaniu umiejętności pisania i czytania. Jego zaniedbanie może prowadzić do bardzo poważnych kłopotów z nauką i prawidłowym rozwojem u dziecka.

Słuch fonematyczny – co to jest?

To jeden z kilku rodzajów słuchu. Służy wychwytywaniu różnic pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami oraz pozwala na umiejętne naśladowanie ich fonetycznej wymowy. Słuch fonematyczny – inaczej zwany fonemowym – wiąże się z umiejętnością rozróżniania poszczególnych dźwięków, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, a także umożliwia prawidłowy podział wyrazów na sylaby i głoski. Zdolność ta kształtuje się do około 7 roku życia – w tym czasie bardzo ważne jest zadbanie o to, by umiejętność rozwijała się u dziecka prawidłowo.

Zaburzenia słuchu fonematycznego

Nieprawidłowe funkcjonowanie słuchu fonematycznego niesie za sobą szereg konsekwencji. Może doprowadzić do zaburzeń i opóźnienia rozwoju mowy, ubogiego słownictwa, problemów z czytaniem i koncentracją, dysleksji oraz dysortografii. Takie problemy bardzo często prowadzą także do pojawienia się problemów w szkole. Dziecko może przejawiać trudności z:

  • zapamiętywaniem nowych treści,
  • nauką języków obcych,
  • odmianą wyrazów i rozróżnieniem zmiękczeń,
  • pisaniem krótkich form wypowiedzi.

Przyczyny zaburzeń słuchu fonematycznego

Badania wykazują, że przyczyny nieprawidłowego rozwoju słuchu fonematycznego są często złożone i różnorodne. Najczęstszą z nich może być słuch fizjologiczny, a także różnego rodzaju nieprawidłowości związane z wadliwą pracą aparatu słuchowego. Mogą to być także:

  • przyczyny genetyczne – dziedziczne skłonności opóźniające prawidłowy rozwój słuchu fonematycznego,
  • czynniki środowiskowe – zaniedbania wynikające z otoczenia dziecka,
  • uszkodzenia neurologiczne – powstałe w wyniku uszkodzeń i urazów mózgu,
  • niedokształcenie lub zaburzenie słuchu fonemowego małego stopnia – występujące u dzieci szkolnych i przedszkolnych o normalnym rozwoju inteligencji.

Słuch fonematyczny – diagnostyka

Aby uniknąć poważnych skutków niedorozwoju słuchu fonematycznego, warto wykonać kontrolne badania słuchu u dzieci. Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja pomogą skutecznie zapobiec rozwinięciu się konsekwencji związanych z niedosłuchem. Badanie słuchu w jednym z naszych gabinetów ACUSTIC wykonane przez doświadczonego specjalistę pozwoli zatroszczyć się o zdrowie i komfort naszych najbliższych.

 

Zapisz się na
badanie słuchu

    Zadzwoń teraz+52 348 40 63