Refundacja

Jak starać się dofinansowanie? – Krok po kroku

Od 2014 r. każdemu pacjentowi, który jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługuje prawo do skorzystania z refundacji do dwóch aparatów słuchowych i wkładek usznych.

 

Dodatkowo dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Pacjentom, z grupą inwalidzką przysługuje dofinansowanie ze środków PFRON:

  • aparaty na przewodnictwo powietrzne: 700 zł dla osób dorosłych,
  • 1000 zł dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych (raz 5 lat),
  • 2000 zł dla osób poniżej 26 roku życia (jeżeli się uczą) (raz na 3 lata),
  • wkładki uszne: dla osób dorosłych 50 zł oraz 60 zł dla dzieci,
  • aparaty na przewodnictwo kostne: osoby powyżej 26 roku życia 1260 zł (co 5 lat), poniżej 26 roku życia 1800 zł (raz na 3 lata).

Po formularze/ wnioski wymagane do uzyskania ww. refundacji można zgłosić się bezpośrednio do naszego gabinetu lub wydrukować ze strony miejskiego lub powiatowego ośrodka pomocy społecznej. Wysokość dofinansowań ze środków MOPS, PCPR uzależniona jest od oddziału oraz środków pieniężnych jakimi dany ośrodek dysponuje na ten cel.

Zapisz się na
badanie słuchu

Zadzwoń teraz+52 348 40 63